Hàm Yên đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Thời gian qua huyện Hàm Yên đã đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và được nhân dân ghi nhận. Kết quả này đã góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Video không hợp lệ