Tuyên Quang tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh

Sáng ngày 4/11/2021, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh (4/11/1831 - 4/11/2021) và 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang (1991 - 2021).
Video không hợp lệ

Chương trình khác