Hàm Yên thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân

Trong thời gian qua BHXH huyện Hàm Yên đã triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh của người dân ở các địa bàn khó khăn, thực hiện đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn.
Video không hợp lệ

Chương trình khác