Trung tâm Viettel Hàm Yên hỗ trợ thông tin cho đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa

Ngoài công tác tuyên truyền của các cấp ủy đảng trên địa bàn thì việc đưa các dịch vụ viễn thông đến các vùng miền, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang đem lại cơ hội tiếp cận tri thức của người dân. Những năm qua, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã ứng dụng thành công nhiều gói dịch vụ, nhằm hỗ trợ thông tin cho bà con bằng chính ngôn ngữ của dân tộc mình.
Video không hợp lệ