Hỗ trợ xã Minh Hương trồng cây xanh ven lộ

Ngày 12-5, Hạt Kiểm lâm Hàm Yên đã hỗ trợ cây trồng và hướng dẫn kỹ thuật trồng cây dọc tuyến đường cấp huyện trên địa bàn xã Minh Hương, các đơn vị: ...

Xem nhiều

Tuổi trẻ Hàm Yên xung kích xây dựng Nông thôn mới

Phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện Hàm Yên trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, trong đó có một phần đóng góp không nhỏ của đội ngũ thanh niên. Và đặc biệt trong tháng Thanh niên năm 2024 này, các cơ sở đoàn ...