Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển bổ sung viên chức năm 2017

Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển bổ sung viên chức năm 2017 đối với những đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Lĩnh vực giáo dục & Đào tạo)

Bài viết cùng chuyên mục