Hàm Yên: Tuyển dụng công chức cấp xã

Ngày 19/7/2021, UBND huyện Hàm Yên đã ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020.

Theo đó, trên địa bàn huyện sẽ tuyển dụng 10 chỉ tiêu biên chế Công chức cấp xã. Trong đó:

- Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: 03 chỉ tiêu;

- Chức danh Văn hóa - Xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội: 04 chỉ tiêu;

- Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, giao thông, xây dựng nông thôn mới: 02 chỉ tiêu;

- Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường phụ trách lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường: 01 chỉ tiêu.

--- Download nội dung Kế hoạch Tuyển dụng Công chức cấp xã của UBND huyện Hàm Yên:

--- Download nội dung Thông báo Tuyển dụng Công chức cấp xã của UBND huyện Hàm Yên:

Bài viết cùng chuyên mục