Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khóa XI

Ngày 24/5 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khóa XI. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ngụy Văn Thận, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Trưởng, Phó các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; Trường Chính trị tỉnh; các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các chuyên đề “Hội nhập kinh tế và sự phát triển ở Việt Nam” và chuyên đề “Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay” là những nội dung quan trọng và hết sức cần thiết, được các đồng chí báo cáo viên của Trung ương là những chuyên gia cao cấp, có nhiều kinh nghiệm truyền đạt, nhằm bổ sung, cập nhật những kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ của tỉnh, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành và khả năng hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, khắc phục những mặt lạc hậu, yếu kém trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề về hội nhập kinh tế và sự phát triển ở Việt Nam trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung như: Tình hình phát triển kinh tế ngắn hạn, dài hạn, chính sách đối ngoại, quan hệ quốc tế của nhà nước ta. Theo đó, hiện nay, Chính phủ tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển các khu vực tiềm năng, đẩy mạnh xuất khẩu, hội nhập quốc tế với khả năng cạnh tranh, kích thích thị trường nội địa. Cùng với đó hiện nay hội nhập kinh tế quốc tế vì sự phát triển bền vững đang là lựa chọn của nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Hội nhập kinh tế sẽ tạo tiền đề cho tăng trưởng kinh tế, phân bố nguồn lực một cách hiệu quả hơn, nâng cao mức sống của người dân để từ đó mở rộng thị trường, xuất khẩu hàng hóa, thúc đẩy giao thương, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế nhanh.

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khóa XI. Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khóa XI đã tập trung vào một số nội dung quan trọng như: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; vấn đề tiền lương, trợ cấp xã hội…


Đại biểu tham dự hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7,BCHTrung ương Đảng khóa XI đã nghe Tiến sỹ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn trình bày chuyên đề về vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay với các nội dung trọng tâm như: Vai trò quan trọng của nông nghiệp, nông thôn, nông dân; khó khăn và bất hợp lý với nông nghiệp, nông thôn, nông dân; nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong công nghiệp hóa và đề xuất về nông nghiệp mới, nông thôn mới.


Thay mặt BTV Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu bế mạc hội nghị. Trong đó đồng chí cũng đã đề nghị các cấp uỷ Đảng từ tỉnh đến cơ sở cần chú trọng, triển khai thực hiện tốt một số vấn đề sau: Xác định công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài; nội dung, chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức bảo đảm đáp ứng yêu cầu, phù hợp với từng đối tượng, ở từng vị trí công tác, với tình hình mới và yêu cầu cụ thể của từng lĩnh vực, địa phương; vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề mới đặt ra, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.


Các cấp uỷ, tổ chức đảng có trách nhiệm tổ chức thành nền nếp và tạo điều kiện thuận lợi để công tác bồi dưỡng đạt chất lượng cao, việc tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, qua loa; cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp đối với việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên.


Các đồng chí đại biểu dự hội nghị cần tiếp tục dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và vận dụng sáng tạo các kiến thức đã tiếp thu được để tổ chức quản lý, điều hành, thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được giao tại địa phương, đơn vị công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.


Về triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khoá XI.


Hội nghị Trung ương 7 đã bàn và quyết định các vấn đề quan trọng như: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở; đổi mới tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường. Các nghị quyết, kết luận của Trung ương có liên quan chặt chẽ với nhau và có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Vì vậy, ngay sau khi có hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, các cơ quan tham mưu của Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các kết luận, nghị quyết; tham mưu cho cấp uỷ triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khoá XI đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đảm bảo thiết thực, phù hợp, hiệu quả, tránh hình thức, phô trương, lãng phí.

Theo: TTV

Bài viết cùng chuyên mục