Huyện ủy Hàm Yên thông báo tiếp nhận cán bộ công chức, viên chức

Ngày 17/6/2021, Huyện ủy Hàm Yên có Thông báo số 55-TB/HU về tiếp nhận cán bộ công chức, viên chức (không qua thi tuyển).

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục