Thông báo: Bổ sung kết quả thi tuyển viên chức năm 2015.

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên thông báo bổ sung kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, hình thức thi thực thành đối với thí sinh Trần Thị Quỳnh, sinh ngày 19/01/1988, hộ khẩu thường trú: Thái Hòa, Hàm Yên, Tuyên Quang; số báo danh: KN 19; chức danh dự thi: Kỹ sư phụ trách xã - Trạm Khuyến nông huyện Hàm Yên, cụ thể như sau:

Bài viết cùng chuyên mục