Thông báo các thí sinh đủ điều kiện dự thi Viên chức huyện Hàm Yên năm 2014.

Hội đồng Tuyển dụng Viên chức huyện Hàm Yên năm 2014 thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và không đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2014 cụ thể như sau:

Bài viết cùng chuyên mục