Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục bậc học Mầm non và bậc học Tiểu học năm 2015.

Ngày 12/12/2016, UBND huyện Hàm Yên đã có Thông báo số 84/TB-UBND về việc Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục bậc học Mầm non và bậc học Tiểu học năm 2015.

Bài viết cùng chuyên mục