Thông báo danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" - lần thứ 14, năm 2017.

Ngày 7/12/2016, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú - lần thứ 14, năm 2017 huyện Hàm Yên ra danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" - lần thứ 14, năm 2017.

Theo đó trên địa bàn huyện Hàm Yên có 1 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" là bà: Trần Thị Cúc, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm Yên.

Mọi tổ chức, cá nhân có ý kiến xin gửi về Ủy ban nhân dân huyện qua phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trước ngày 12/12/2016 để tổng hợp.

- Tải về: Dach sách.
             Tóm tắt thành tích cá nhân.

PV

Bài viết cùng chuyên mục