Thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức huyện Hàm Yên 6 tháng đầu năm 2021

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên Thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức huyện Hàm Yên 6 tháng đầu năm 2021.

Huyện Hàm Yên có kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2021 với 10 chỉ tiêu, trong đó:

1.1. Cấp học Mầm non: 01 chỉ tiêu.

Tiếp nhận vào Giáo viên Mầm non hạng III: 01 chỉ tiêu.

1.2. Cấp học Tiểu học: 05 chỉ tiêu.

- Tiếp nhận vào làm Giáo viên Tiểu học hạng III trở lên dạy Văn hoá: 05 chỉ tiêu.

- Tiếp nhận vào làm Kế toán viên: 01 chỉ tiêu.

1.3. Cấp học Trung học cơ sở: 04 chỉ tiêu.

- Tiếp nhận vào làm Giáo viên Trung học cơ sở hạng III trở lên dạy Toán - Tin: 01 chỉ tiêu.

- Tiếp nhận vào làm Giáo viên Trung học cơ sở hạng III trở lên dạy Công Nghệ: 01 chỉ tiêu.

- Tiếp nhận vào làm Giáo viên Trung học cơ sở hạng III trở lên dạy Toán: 01 chỉ tiêu.

- Tiếp nhận vào làm Giáo viên Trung học cơ sở hạng III trở lên dạy Tiếng Anh: 01 chỉ tiêu. 

- Download Thông báo số 97/TB-UBND

Bài viết cùng chuyên mục