Thông báo Kế hoạch tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2017

Ngày 28/9/2018, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã có Thông báo số 78/TB-UBND về Kế hoạch tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bản huyện Hàm Yên.

 Theo nội dung Thông báo, toàn huyện sẽ tuyển dụng bổ sung 94 chỉ tiêu biên chế viên chức. Trong đó 89 chỉ tiêu viên chức ngành giáo dục, 5 chỉ tiêu viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc huyện.

- Tải nội dung Thông báo số 78/TB-UBND

Bài viết cùng chuyên mục