Thông báo Kết quả điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2014

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2014 cụ thể như sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2014 (theo danh sách đính kèm).

2.Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả điểm thi tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển.

- Thời gian: từ ngày 07/9/2015 đến hết ngày 22/9/2015.

- Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Hàm Yên, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định nêu trên (tính đến ngày đơn đến tại bộ phận văn thư của Phòng Nội vụ huyện) và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax.

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên trân trọng thông báo./.

- Link download "Thông báo"
- Link download "Danh sách đính kèm"

Bài viết cùng chuyên mục