Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019

Ngày 22/11/2019, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên có Thông báo 128/TB-UBND về kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019.

Bài viết cùng chuyên mục