Thông báo Kết quả xét chọn bổ sung giáo viên mầm non hợp đồng hưởng chính sách theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên thông báo Kết quả xét chọn bổ sung giáo viên mầm non hợp đồng hưởng chính sách theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Bài viết cùng chuyên mục