Thông báo Kết quả xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an cấp xã năm 2017

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên thông báo kết quả xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an cấp xã năm 2017 cụ thể như sau

I. Tổng số thí sinh dự kiến trúng tuyển: 04 người, trong đó:

1. Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã: 03 người.

2. Chức danh Trưởng Công an cấp xã: 01 người.

II. Tổng số thí sinh dự kiến không trúng tuyển: 02 người, trong đó:

1. Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã: 01 người.

2. Chức danh Trưởng Công an cấp xã: 01 người.

(có file đính kèm)

III. Về việc phúc khảo kết quả xét tuyển

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét tuyển (từ ngày 02/02/2018 đến hết ngày 16/02/2018), thí sinh dự tuyển có nguyện vọng phúc khảo thì gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển đến Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên trong giờ hành chính (đơn gửi qua Phòng Nội vụ huyện Hàm Yên, địa chỉ Phòng Nội vụ huyện Hàm Yên, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

2. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên chỉ xem xét, giải quyết việc phúc khảo đối với đơn đề nghị được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định tại Khoản 1 Mục này (tính đến ngày đơn đến tại bộ phận văn thư của Phòng Nội vụ huyện).

---> Download toàn bộ nội dung Thông báo.

Bài viết cùng chuyên mục