Thông báo mời dự lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường THPT Hàm Yên

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường THPT Hàm Yên, Ban tổ chức trân trọng kính mời các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh đã từng công tác, học tập tại trường về dự lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm được tổ chức từ 14 giờ ngày 12/11/2001 đến 11 giờ 30 ngày 13/11/2001 tại trường THPT Hàm Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

 

Thông báo này thay cho giấy mời!

 

 

T/M Ban tổ chức

Hiệu trưởng

 

Trần Thanh Hải

Bài viết cùng chuyên mục