Thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục

Ngày 11/11/2019, Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Hàm Yên năm 2019 đã có Thông báo số 02/TB-HĐTD về thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra sát hạch và tài liệu hướng dẫn ôn tập.

Bài viết cùng chuyên mục