Thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Hàm Yên

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Hàm Yên năm 2019

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục