Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Hàm Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Hàm Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ 17/2/2016 và kết thúc vào 17 giờ 00 phút ngày 13/3/2016. Riêng thứ 7, ngày 12/3/2016 và Chủ nhật, ngày 13/3/2016 Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên tiếp nhận hồ sơ ứng cử như các ngày trong tuần.

 

2. Địa điểm tiếp nhận: Phòng Nội vụ huyện Hàm Yên (thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

Số điện thoại liên hệ: 0273 841 049; trực tiếp nhận hồ sơ ứng cử: đồng chí Phạm Đức Mạnh, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện, số điện thoại: 0985 853 378.


Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên thông báo./.

Bài viết cùng chuyên mục