Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập, tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2017

Ngày 16/11/2018, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2017 (huyện Hàm Yên) có Thông báo số 05/TB-HĐTD về thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập, tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2017.

Bài viết cùng chuyên mục