Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức năm 2017

Ngày 15/2/219, Hội đồng Tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên năm 2017 đã có Thông báo số 20/TB-HĐTD về thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức năm 2017.

 

 

Bài viết cùng chuyên mục