Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Hàm Yên năm 2019

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Hàm Yên thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện năm 2019

Bài viết cùng chuyên mục