Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non Hùng Đức, huyện Hàm Yên

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non Hùng Đức, huyện Hàm Yên.

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục