Thông báo Tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự và Trưởng Công an cấp xã năm 2017.

Ngày 27-7-2017 UBND huyện Hàm Yên có Thông báo số 69/TB-UBND về Tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự và Trưởng Công an cấp xã năm 2017.

THÔNG BÁO

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 27/7/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên về việc tổ chức tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an cấp xã năm 2017,

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an cấp xã năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã: 02 chỉ tiêu.

- Trưởng Công an cấp xã: 01 chỉ tiêu.

2. Đối tượng dự tuyển:

Sinh viên, học sinh tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp, có chuyên môn phù hợp yêu cầu trình độ chuyên môn của các chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng.

3. Điều kiện của người đăng ký dự tuyển:

3.1. Điều kiện chung đối với người đăng ký dự tuyển:

- Là công dân Việt Nam, tự nguyện làm đơn xin dự tuyển;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ sức khoẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác;

- Trình độ văn hóa: tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với chức danh chuyên môn cần tuyển;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Có chứng chỉ Tin học văn phòng;

- Cam kết chấp hành sự phân công công tác của UBND huyện đến bất cứ xã nào trên địa bàn huyện và làm việc tại xã từ 05 năm trở lên nếu trúng tuyển.

- Những trường hợp không được đăng ký dự tuyển: Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục...

 3.2. Điều kiện đối với từng chức danh cần tuyển dụng:

3.2.1. Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã;

- Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên;

- Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã của địa phương;

- Là đảng viên hoặc đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có đủ điều kiện phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự trong khu vực phòng thủ ở địa phương (do Chỉ huy trưởng Quân sự huyện nhận xét, đánh giá).

- Sơ yếu lý lịch phải được Ban Chỉ huy quân sự huyện thẩm định, xác minh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.

3.2.2. Chức danh Trưởng Công an cấp xã

- Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành công an trở lên;

- Trong diện quy hoạch chức danh Trưởng Công an xã của địa phương;

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước (do Trưởng Công an huyện nhận xét, đánh giá).

- Sơ yếu lý lịch phải được Công an huyện thẩm định, xác minh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định do Ủy ban nhân dân huyện phát hành (thí sinh mua tại Phòng Nội vụ huyện Hàm Yên).

4.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 01/9/2017 trong giờ hành chính.

4.2. Địa điểm nhận hồ sơ: tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có chỉ tiêu tuyển dụng: xã Minh Khương, xã Bình Xa.

Thông tin về tuyển dụng, các tổ chức, cá nhân có thể xem trên trang thông tin điện tử huyện Hàm Yên (http://hamyen.org.vn) và niêm yết tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hàm Yên.

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên trân trọng thông báo./.

Để xem chi tiết thông báo xin mời tải thông báo tại đây! (ấn vào đây để tải thông báo)

Bài viết cùng chuyên mục