Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014.

UBND huyện Hàm Yên thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014 như sau: Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu, trong đó:

Bài viết cùng chuyên mục