Thông Báo: Về việc đăng ký trâu tham gia Hội chọi trâu Hàm Yên năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký trâu tham gia Hội chọi trâu Hàm Yên năm 2011

 

Ban tổ chức Hội chọi trâu Hàm Yên thống báo về việc đăng ký trâu tham gia Hội chọi trâu năm 2011 như sau:

 

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân là người Việt Nam cư trú trong, ngoài huyện, ngoài tỉnh Tuyên Quang có hiểu biết về chọi trâu và có trâu đăng ký tham gia Hội chọi trâu Hàm Yên năm 2011.

 

  1. Thời gian đăng ký:

-Từ ngày 15 tháng 7 năm 2010 đến ngày 10 tháng 8 năm 2010 tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hàm Yên (trong giờ hành chính).

-Các tổ chức cá nhân đăng ký trâu tham gia Hội chọi thực hiện theo điều lệ Hội chọi trâu Hàm Yên năm 2011.

 

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội chọi trâu:

-Vòng đấu loại: Dự kiến đầu tháng 01/2011.

-Vòng chung kết: Từ ngày 12 đến hết ngày 13 tháng 02 năm 2011 (tức ngày mùng 10 và ngày 11 tháng Giêng năm Tân mão).

-Địa điểm: Tại sân vận động trung tâm huyện Hàm Yên.

 

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hàm Yên, số máy điện thoại: 027 6291 689, di động: 0979 843 509, 0986 833 455 (lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện).

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Trần Thị Thủy (Đã ký)

 

Bài viết cùng chuyên mục