Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền vói đất

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu thương mại, dịch vụ và nhà ở tại vị trí đất (trụ sở HĐND và UBND huyện cũ), thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Bài viết cùng chuyên mục