Thông báo: Về việc tổ chức Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

- Thời gian: 03 ngày, từ ngày 11/01/2016 đến ngày 13/01/2016.

- Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện Hàm Yên.

- Nội dung: Xem xét thông qua các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân về thực hiện nhiệm vụ năm 2015; phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

- Xem xét quyết định: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng huyện Hàm Yên năm 2016. Dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2016.

- Nghe Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

- Xem xét trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn theo quy định.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo để cử tri và nhân dân biết, theo dõi kỳ họp./.

Bài viết cùng chuyên mục