Thông báo: Về việc tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND huyện Hàm Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện Hàm Yên tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Thời gian: 01 ngày, từ 07 giờ, 30 phút, ngày 08/4/2016.

Địa điểm: Tại Hội trường Trung tân Văn hoá, Thông tin – thể thao huyện Hàm Yên.

Nội dung kỳ họp:

- Xem xét thông qua các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân về kết quả hoạt động 05 năm (2011 – 2016); nhiệm vụ, giải pháp 05 năm 2016 – 2020.

- Xem xét quyết định: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Hàm Yên 05 năm 2016 – 2020.

- Xem xét trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn theo quy định.

Thường trực HĐND huyện thông báo để cử tri và nhân dân biết, theo dõi kỳ họp./.

Bài viết cùng chuyên mục