Thông báo xây dựng cầu Bắc Mục, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên.

Để thực hiện tốt công tác thi công công trình xây dựng cầu Bắc Mục, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên thông báo Kế hoạch thi công và giao trách nhiệm, như sau:

Bài viết cùng chuyên mục