Thông báo Tổ chức vòng Loại Hội Chọi trâu truyền thống huyện Hàm Yên năm 2015.

Tổ chức Hội Chọi trâu là một trong những hoạt động góp phần quảng bá về Hội chọi trâu truyền thống của huyện hàm Yên, khơi dậy tiềm năng phát triển chăn nuôi trâu, khuyến khích việc tuyển chọn trâu có chất lượng tốt, nâng cao chất lượng đàn trâu của huyện. Ban Tổ chức Hội Chọi trâu huyện Hàm Yên xin thông báo về vòng Loại Hội ...