Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khóa XI

Ngày 24/5 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khóa XI. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hữu Hoan, ...