Triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên năm 2021

Ngày 11/8/2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên năm 2021 đã có Thông báo số 06/TB-HĐTD về việc Triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên năm 2021.

Theo đó, Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên triệu tập 22 thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên năm 2021.

Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

- Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 17/8/2022.

- Địa điểm: Tại Trường THCS Tân Yên (Tổ dân phố Tân kỳ, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

Chi tết Nội dung Thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên:

Bài viết cùng chuyên mục