UBND huyện Hàm Yên thông báo: Thí sinh đủ điền kiện dự tuyển công chức cấp xã năm 2014 và việc tổ chức hướng dẫn ôn tập đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển

UBND huyện Hàm Yên thông báo Thí sinh đủ điền kiện dự tuyển công chức cấp xã năm 2014 và việc tổ chức hướng dẫn ôn tập đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển cụ thể như sau:

Bài viết cùng chuyên mục