Thủ tục Hỗ trợ thân nhân đi thăm viếng mộ liệt sỹ, tìm mộ liệt sỹ và di chuyển mộ liệt sỹ

Trình tự thực hiện
- Đối với cá nhân:
+ Viết Giấy đề nghị đi thăm viếng mộ liệt sỹ của thân nhân liệt sỹ có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi cư trú (gửi về Phòng Lao động Thương binh và Xã hội nơi cư trú).
- Đối với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội :
+ Căn cứ vào Giấy báo tin mộ liệt sỹ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang hoặc giấy xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang nơi an táng mộ liệt sỹ, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ.
+ Thanh toán tiền đi lại theo mức giá vé của phương tiện vận tải công cộng (vé ô tô, tàu ngồi) từ nơi thân nhân liệt sỹ cư trú đến nghĩa trang có mộ liệt sỹ.
- Cơ quan Lao động TB và XH huyện nơi thân nhân liệt sỹ đến thăm viếng:
+ Hỗ trợ tiền đi lại theo mức giá vé của phương tiện vận tải công cộng (vé ô tô, tàu ngồi) từ nghĩa trang nơi an táng liệt sỹ nơi cư trú.
+ Hỗ trợ tiền ăn mức: 50.000 đồng/ngày/người. Thời gian hỗ trợ theo khoảng cách từ nơi thân nhân liệt sỹ cư trú đến địa phương nơi có mộ liệt sỹ, cụ thể:
Dưới 500 km: Không quá 3 ngày.
Từ 500 km đến dưới 1.000 km; Không. qúa 05 ngày.
Từ 1.000 km đến dưới 1.500 km; Không quá 07 ngày.
Từ 1.500 km đến dưới 2.000 km; Không quá 09 ngày.
Từ 2.000 km trở lên; Không quá 11 ngày.
- Đối với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tuyên Quang: Cấp Giấy báo tin mộ liệt sỹ.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị đi thăm viếng mộ liệt sỹ theo mẫu;
+ Giấy giới thiệu thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ;
+ Giấy báo tin mộ liệt sỹ hoặc giấy xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang nơi an táng mộ liệt sỹ.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết
07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện.
- Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính.
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Bản khai đề nghị trợ cấp hàng tháng, một lần (Mẫu số 11).

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ.
- Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLB-BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ.