Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020

Quy định mới về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại; mang thai hộ vì mục đích thương mại bị phạt từ 5-10 triệu đồng; giáo viên được nghỉ hè 8 ...

Xem nhiều

Giảm 1 Phó phòng của cơ quan chuyên môn cấp huyện từ 25/11

Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ...

Hàm Yên triển khai tập huấn các Luật và Nghị định

Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết công việc liên quan đến các Luật cho lãnh đạo các xã, thị trấn và cán bộ công chức về công tác thi hành Luật, ngày 21/10, UBND huyện Hàm Yên đã tổ chức hội nghị triển khai tập huấn các Luật và Nghị định ...