Đề xuất tiêu chí xác định nhà đầu tư tích tụ đất đai sản xuất nông nghiệp

Tại dự thảo Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất tiêu chí xác định nhà đầu tư tham gia tập trung, tích tụ đất đai để tổ chức sản xuất nông nghiệp.

 

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã), hộ gia đình, cá nhân thực hiện tập trung, tích tụ đất đai để tổ chức sản xuất nông nghiệp (nhà đầu tư) được áp dụng chính sách hỗ trợ, khuyến khích theo quy định nếu đáp ứng các tiêu chí theo quy định sau:

Đối với hộ gia đình, cá nhân, sản xuất nông nghiệp với quy mô từ 2 ha đến không quá hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân theo quy định; có phương án sản xuất, kinh doanh từ 3 năm trở lên.

Đối với tổ chức kinh tế, có dự án sản xuất nông nghiệp quy mô diện tích gấp từ 20 lần hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định trở lên; có dự án đầu tư dài hạn từ 5 năm trở lên và có phương án phục hồi đất nông nghiệp sau khi kết thúc dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định quy mô diện tích đất nông nghiệp tập trung, tích tụ để tổ chức sản xuất nông nghiệp được áp dụng chính sách hỗ trợ, khuyến khích theo quy định.

Trách nhiệm của nhà đầu tư thực hiện tập trung, tích tụ đất nông nghiệp

Dự thảo nêu rõ, nhà đầu tư thực hiện tập trung, tích tụ đất nông nghiệp có trách nhiệm thực hiện đúng các giao kết trong hợp đồng đã ký kết với người sử dụng đất khi thực hiện tập trung, tích tụ đất nông nghiệp và các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định với Nhà nước (nếu có).

Đồng thời, bảo đảm tỷ lệ góp vốn của người sử dụng đất, không đưa đất đai vào xử lý các quyền và nghĩa vụ có liên quan khi dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh bị chấm dứt hoặc nhà đầu tư bị giải thể, phá sản theo quy định đối với trường hợp người sử dụng đất góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp với nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng hoặc phá sản thì đất đai sẽ được trả lại cho người sử dụng đất theo phương án điều chỉnh, sắp xếp đất đai được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sử dụng đất đúng mục đích, không làm ô nhiễm, thoái hóa đất sản xuất nông nghiệp. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai. Có trách nhiệm khôi phục lại đất nông nghiệp để bàn giao cho người sử dụng đất trong thời hạn 60 ngày kể từ khi chấm dứt việc thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, liên kết, hợp tác, trừ trường hợp có thỏa thuận khác của người sử dụng đất. Ưu tiên đào tạo và tuyển dụng lao động của hộ gia đình, cá nhân có đất khi tham gia tập trung, tích tụ đất nông nghiệp vào làm việc tại các cơ sở sản xuất của mình.

Theo dự thảo, việc tập trung, tích tụ đất nông nghiệp được thực hiện thông qua các phương thức sau đây: 1. Dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp; 2. Thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp; 3. Liên kết, hợp tác để tổ chức sản xuất nông nghiệp; 4. Nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp; 5. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo: chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục