Đại biểu HĐND tỉnh nghe các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp

Sáng 7-12, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh nghe các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

 

Toàn cảnh phiên họp.

Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa điều hành kỳ họp.

8h00: Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình Dự thảo nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang trình bày Dự thảo nghị quyết.

Đồng chí Ngụy Thu Thủy, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với Dự thảo nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Ngụy Thu Thủy trình bày Báo cáo thẩm tra.

Đại biểu HĐND tỉnh nhất trí thông qua Dự thảo nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022: Đạt 98,18%.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh.

8h18: Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình Dự thảo nghị quyết Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn trình Dự thảo nghị quyết.

Dự thảo nghị quyết Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024: Tổng thu ngân sách trên địa bàn là: 3.862.000 triệu đồng. Trong đó, thu nội địa: 3.800.000 triệu đồng, thu tiền sử dụng đất: 1.300.000 triệu đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu : 62.000 triệu đồng… Tổng chi ngân sách địa phương: 13.483.346 triệu đồng. Trong đó, các khoản chi cân đối NSNN: 10.091.486 triệu đồng, chi các chương trình mục tiêu: 3.391.860 triệu đồng…

Các đại biểu dự kỳ họp.

Đồng chí Ngụy Thu Thủy, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách đối với Dự thảo nghị quyết Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024.

Thảo luận về Dự thảo nghị quyết, đại biểu Tiêu Thị Hương, Tổ đại biểu TP Tuyên Quang đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ về chỉ tiêu thu nội địa và việc giao dự toán thu ngân sách đối với huyện Yên Sơn năm 2024 thấp hơn so với năm 2023.

Đại biểu Tiêu Thị Hương, Tổ đại biểu TP Tuyên Quang phát biểu thảo luận tại hội trường.

Đại biểu Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang nêu, để hoàn thành dự toán thu NNNS năm 2023, trong tháng cuối năm ngành thuế và các ngành liên quan, các huyện, thành phố cần quyết tâm hoàn thành tất cả các khoản thu để hoàn thành dự toán thu ngân sách. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thêm về về căn cứ giao dự toán. Đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp để thực hiện hiệu quả.

Đại biểu Tạ Đức Tuyên Bí thư Thành ủy Tuyên Quang phát biểu thảo luận tại hội trường.

Các đại biểu HĐND tại phiên họp.

Cục trưởng Cục thuế tỉnh Trương Thế Hùng giải trình làm rõ cơ sở giao dự toán thu NSNN năm 2024 đối với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Việc giao dự toán năm 2024 trên cơ sở ước dự toán thu của năm 2023 và khả năng thực tế của từng địa phương bảo đảm khả năng thu của các địa phương đạt vượt kế hoạch…

Cục trưởng Cục thuế tỉnh Trương Thế Hùng giải trình tại phiên họp.

Giám đốc Sở Tài Chính Hà Trung Kiên phát biểu làm rõ thêm về nội giao dự toán thu ngân sách và chi ngân sách năm 2024 trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề xuất một số giải pháp để thực hiện hiệu quả.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết về Dự thảo nghị quyết Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024: Nhất trí, đạt tỷ lệ 96,36%.

Đại biểu biểu quyết về Dự thảo nghị quyết.

9h00: Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình các Dự thảo nghị quyết: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Tuyên Quang; Thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2024, tỉnh Tuyên Quang; Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2024, tỉnh Tuyên Quang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn trình các Dự thảo nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh.

Đại biểu HĐND tại phiên họp.

Thảo luận về 3 dự thảo nghị quyết, đại biểu Nguyễn Thị Thu Chang, Tổ đại biểu huyện Na Hang - Lâm Bình đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thêm về khả năng hoàn thành của các công trình, dự án.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Chang, Tổ đại biểu huyện Na Hang - Lâm Bình thảo luận tại hội trường.

 

Đại biểu Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư đã phân tích, làm rõ thêm nội dung các nghị quyết. Đối với các công trình, dự án, tỉnh đã bố trí đủ vốn, bảo đảm hoàn thành kế hoạch… Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết 3 dự thảo nghị quyết: Nhất trí, đạt 100%.

9h32: Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình Dự thảo nghị quyết Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí Ngụy Thu Thủy, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với Dự thảo nghị quyết Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết: Nhất trí, đạt 100%.

10h: Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình Dự thảo Nghị quyết Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Dự thảo Nghị quyết.

20 chỉ tiêu chủ yếu năm 2024: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP (giá so sánh 2010) tăng 9% so với năm 2023. GRDP bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 8,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tăng 16%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (giá so sánh 2010) đạt 11.310 tỷ đồng, tăng 4,7% so với năm 2023; sản lượng lương thực đạt trên 34 vạn tấn. Trồng mới 10.100 ha rừng tập trung.

Duy trì và giữ vững chất lượng các tiêu chí của 74 xã đạt chuẩn nông thôn mới và có 12 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới. Thu hút 2.750 nghìn lượt khách du lịch, tổng thu từ khách du lịch đạt 3.600 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 35.000 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.862 tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa 26%.

Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học; 100% xã, phường, thị trấn giữ vững phổ cập các bậc học. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia các bậc học: mầm non 56,9%, tiểu học 78,2%, trung học cơ sở 74,7%, trung học phổ thông 34,3%. Có 91% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 89% số thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 95,1% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

 Đại biểu tại phiên họp.

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) 20,8%; 98,6% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; Số giường bệnh/10.000 dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 43,4 giường; có 9,7 bác sỹ/10.000 dân; 95,9% người dân có thẻ bảo hiểm y tế. Số lao động được tạo việc làm 22.550 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo 69,5%, trong đó có bằng, chứng chỉ đạt 28,0%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội 31,0%.

Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm >3%. Tỷ lệ che phủ của rừng đạt trên 65%; có 98,8% dân cư thành thị được cung cấp nước sạch, 97,0% dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% chất thải nguy hại, chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 95,5% chất thải rắn thông thường được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,9%. (19). Hoàn thành xây dựng 45 cầu trên đường giao thông nông thôn và thực hiện bê tông hoá 192,1 km đường giao thông nông thôn (đường nội đồng 128,2 km; đường thôn 63,9 km). Phấn đấu thứ hạng trên bảng xếp hạng chỉ số Chuyển đổi số của tỉnh Tuyên Quang xếp thứ 35 của cả nước.

Các đại biểu tại phiên họp.

Tỉnh cũng đề ra 14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, trọng tâm là: Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng khóa XIII. Triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến theo hình thức liên kết chuỗi giá trị bền vững. Phát huy tiềm năng, lợi thế đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng thời, thực hiện tốt các giải pháp phát triển nguồn thu và chống thất thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu năm 2024 tăng thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp so với dự toán; chú trọng khuyến khích, vận động các doanh nghiệp, nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp mới trên địa bàn tỉnh, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng Quân đội, Công an; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh…

Đại biểu HĐND tại phiên họp.

Đồng chí Hà Quang Giai, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh trình Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh đối với Dự thảo nghị quyết Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân gợi ý thảo luận.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết dự thảo nghị quyết: Nhất trí, đạt 100%.

10h38: Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình Dự thảo nghị quyết Quy định về người hoạt động không chuyên trách; người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Lý Ngọc Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với Dự thảo nghị quyết Quy định về người hoạt động không chuyên trách; người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thảo luận về dự thảo nghị quyết, đại biểu Quan Văn Duyên, Tổ đại biểu huyện Chiêm Hóa đề cơ quan soạn thảo nêu rõ giải pháp bảo đảm nguồn lực để chi hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách; người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu Quan Văn Duyên, Tổ đại biểu huyện Chiêm Hóa thảo luận tại hội trường.

Đại biểu Sầm Văn Dinh, Tổ đại biểu huyện Hàm Yên mong muốn, sau khi Nghị quyết được ban hành, UBND tỉnh sớm chỉ đạo thực hiện để phát huy hơn nữa vai trò của  đội ngũ này trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự ở các địa phương.

Sầm Văn Dinh, Tổ đại biểu huyện Hàm Yên thảo luận tại hội trường.

Giám đốc Sở Tài Chính Hà Trung Kiên đã phân tích, làm rõ thêm việc bảo đảm nguồn lực chi cho người hoạt động không chuyên trách; người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Tài Chính Hà Trung Kiên phát biểu tại hội trường.

Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Quang Thắng cho biết, trong quá trình tham mưu dự thảo Nghị quyết, Sở đã phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự thảo. Đồng thời xin ý kiến của các ngành đối với dự thảo Nghị quyết, xem xét kỹ lưỡng, bảo đảm hiệu quả thực thi khi Nghị quyết được ban hành. Đồng chí cũng nêu rõ về trường hợp một số Chi hội trưởng Phụ nữ, Người Cao tuổi, CCB… ở xã Đội Bình (Yên Sơn) trong khu vực Nhà máy Z129 không được hưởng hỗ trợ do không thuộc đơn vị hành chính cấp thôn; Sở đã chỉ đạo phòng Nội vụ huyện Yên Sơn thành lập đoàn kiểm tra, xem xét để có báo cáo cụ thể. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ sẽ tham mưu trình UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Quang Thắng phát biểu tại hội trường.

11h10: Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình Dự thảo nghị quyết Quy định mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 – 2025.

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục