Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 12

Chiều ngày 4/12, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 12 năm 2023. Phiên họp thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND huyện trình kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã được thông qua 8 báo cáo gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 11 tháng, ước thực hiện tháng 12 và cả năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và các quỹ huyện quản lý 11 tháng, ước thực hiện tháng 12 và cả năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của UBND huyện năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện chính sách dân tộc năm 2023, phương hướng năm 2024; Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khoá XX.

Phiên họp cũng đã thông qua 5 tờ trình về: Điều chỉnh, bổ sung công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024 trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; Tờ trình dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024; Tờ trình về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024; Tờ trình về điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách địa phương; Tờ trình về phân bổ vốn đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách địa phương.

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các địa phương tập trung hực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, để phấn đấu hoàn thành với kết quả cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Các cơ quan, đơn vị, các địa phương cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024. Các giải pháp cần phải thực hiện theo nhóm. Trong đó ưu tiên chỉ đạo giải phóng mặt bằng đường cao tốc, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy mạnh thực hiện chương trình giảm nghèo…

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung trình Kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện; Đồng thời thực hiện tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục