Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Hàm Yên

Sáng ngày 12/6, đồng chí Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Hàm Yên. Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp lãnh đạo UBND huyện đã báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đến nay trên địa bàn huyện có 11/17 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 03 xã mục tiêu năm 2022 đã tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; hiện nay các cơ quan, đơn vị đang thẩm tra, hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với 03 xã mục tiêu năm 2023.

Có 01 xã Bình Xa đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021; Các cơ quan, đơn vị đang thực hiện thẩm tra, hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với xã Đức Ninh, nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Bình Xa.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Mai Hồng Hà chủ trì cuộc họp.

Kết quả thực hiện tiêu chí Huyện nông thôn mới: Đến nay cơ bản đạt 5/9 tiêu chí, gồm: Quy hoạch, Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; Điện, Kinh tế; Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công. Còn 04 tiêu chí chưa đạt, gồm: Giao thông; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Môi trường, Chất lượng môi trường sống.

Tại cuộc họp các đại biểu đã nêu ra những tồn tại hạn chế khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện như: Công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các xã chưa tập trung và quyết liệt; các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí cũ chậm hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hoà phát biểu tại cuộc họp.

Công tác vệ sinh môi trường, phân loại, xử lý rác ngay tại nguồn còn hạn chế, việc thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các khu vực sản xuất chưa được thực hiện nghiêm. Nguồn lực thực hiện các tiêu chí nông thôn mới còn thiếu, nên chưa đảm bảo tiến độ thực hiện theo kế hoạch. Tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng và giải ngân vốn các công trình thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới còn chậm (công trình bể bơi, công trình xử lý nước thải, bến xe...). 

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà nhấn mạnh trong thời gian tới nhiệm vụ để huyện đạt chuẩn Huyện NTM đặt ra rất lớn, vì vậy các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị cần phải vào cuộc quyết liệt; đồng thời tiếp tục duy trì, nâng cao, hoàn thành các các tiêu chí xã đã đạt, xã chưa đạt xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh; Duy trì, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Hoàn thành 19 tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, NTM nâng cao tại 04 xã mục tiêu năm 2024 (Yên Thuận, Bằng Cốc, Yên Lâm, Thái Hòa). Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã mục tiêu năm 2023. Thị trấn Tân Yên tiếp tục thực hiện và đánh giá các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Mai Hồng Hà kết luận cuộc họp.

Thực hiện hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới; Duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng 05 tiêu chí Huyện nông thôn mới đã đạt chuẩn; đến hết năm 2024 hoàn thành đạt chuẩn 04 tiêu chí chưa đạt.

Tiếp tục thực hiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng để Trường THPT Hàm Yên, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT huyện đạt chuẩn...

Tích cực triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng chuẩn bị khởi công các khu xử lý rác thải và xây dựng nhà máy xử lý rác thải...

Hàng tháng tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới tại 04 xã mục tiêu năm 2024 và các tiêu chí Huyện nông thôn mới.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Chương trình theo các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Công tác chỉ đạo triển khai xây dựng nông thôn mới phải thực hiện đồng bộ, toàn diện đối với tất cả các xã trên địa bàn huyện; đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân; phát huy được vai trò chủ động, sáng tạo của cộng đồng và người dân.

Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban Chỉ đạo; tiếp tục nâng cao năng lực của cơ quan giúp việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp bảo đảm đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện chương trình để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp xử lý.

Tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc mạnh hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới để thực hiện các tiêu chí khó.

Tiếp tục làm việc với các Sở ngành của tỉnh về việc thống nhất phương án thực hiện tiêu chí Huyện nông thôn mới và lập hồ sơ minh chứng do các Sở, ngành phụ trách; bố trí làm việc và đề nghị Văn phòng Nông thôn mới Trung ương hướng dẫn, giúp đỡ huyện.

Huy động vốn đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế cộng đồng dân cư và người dân tham gia xây dựng nông thôn mới trên tinh thần tự nguyện, bàn bạc dân chủ.

Lồng ghép các nguồn vốn thực hiện cứng hoá các tuyến đường huyện; đầu tư xây dựng Bến xe khách tại trung tâm huyện đạt chuẩn. Thực hiện hoàn thành trồng và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường huyện; xây dựng một số mô hình về sản xuất, môi trường, tuyến đường hoa, thôn mẫu,...      

Thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự nông thôn...

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các phòng ban, cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các phần việc xây dựng nông thôn mới theo kết luận và kế hoạch đã đề ra./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục