Xác định người trúng tuyển kỳ xét thăng hạng viên chức ngành văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật.

 

Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa.

Theo đó, viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa được Hội đồng xét thăng hạng thẩm định đạt đầy đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng.

Trường hợp số lượng người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhiều hơn số lượng người làm việc của chức danh nghề nghiệp đó được xác định theo cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong Đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lựa chọn xem xét theo các thứ tự ưu tiên: Viên chức có thành tích đạt được trong hoạt động nghề nghiệp (bao gồm thành tích đạt được trong nghiên cứu khoa học và thành tích đạt được trong công tác chuyên môn) cao hơn; viên chức nữ; viên chức là người dân tộc thiểu số; viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm); viên chức có số năm giữ hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ cao hơn.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa: Đối với viên chức có danh hiệu, giải thưởng, thực hiện thẩm định xét trên hồ sơ viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Đối với viên chức có thành tích xuất sắc và viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV, thực hiện thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Việc xét thăng hạng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo: chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục