Ban Thường trực UB.MTTQ tỉnh làm việc với Thường trực Huyện ủy Hàm Yên

Chiều ngày 27/12, Ban Thường trực UB.MTTQ tỉnh đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Hàm Yên về kết quả công tác MTTQ và các Tổ chức Chính trị - Xã hội năm 2022. Dự buổi làm việc có lãnh đạo MTTQ, các Tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh; về phía huyện Hàm Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

UB.MTTQ tỉnh làm việc với Thường trực Huyện ủy Hàm Yên.

Trong năm 2022, MTTQ và các Tổ chức Chính trị - Xã hội huyện Hàm Yên đã bám sát sự chỉ đạo của tổ chức cấp trên, cấp ủy địa phương và chương trình công tác năm, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, cuộc vận động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đạt hiệu quả thiết thực, cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trọng tâm là triển khai thực hiện tốt Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo; Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” được triển khai với nhiều hình thức da dạng, phong phú; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của cơ quan, các đoàn thể.

Thực hiện tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động giúp đỡ hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo, phát huy vai trò người uy tín tiêu biểu. Đồng thuận xã hội được tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy. Nội dung, phương thức hoạt động ngày càng được đổi mới. 

Trong thời gian tới, Ban Thường trực UB.MTTQ tỉnh đề nghị UB.MTTQ và các Tổ chức Chính trị - Xã hội huyện Hàm Yên cần có các giải pháp hiệu quả nhằm khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra trong năm 2022.

Đẩy mạnh thực hiện việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các Tổ chức Chính trị - Xã hội theo Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện giao việc đột phá, đổi mới cho cán bộ, công chức trong cơ quan, tham gia sinh hoạt cùng Ban Công tác Mặt trận, các chi đoàn, chi hội ở khu dân cư, tăng cường công tác nắm tình hình và tổng hợp ý kiến, kiến nghị nhân dân, báo cáo kịp thời, đây đủ theo quy định.

Ban Thường trực UB.MTTQ tỉnh cũng đề nghị với Thường trực Huyện ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để MTTQ và các Tổ chức Chính trị - Xã hội của huyện triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2023. Quan tâm lãnh đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, nhất là việc chuẩn bị nhân sự Đại hội MTTQ cấp xã nhiệm kỳ 2024 - 2029, Đại hội Hội Nông dân, Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028 trên địa bàn huyện.

Đề nghị Thường trực Huyện ủy bố trí cấp kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, kinh phí hoạt động giám sát, phản biện xã hội cho MTTQ cấp huyện. Bố trí kế toán hoặc phân công người làm kế toán kiêm nhiệm tại Liên đoàn Lao động huyện từ tháng 01/2023 để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về tài chính kế toán;

Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Hội LHPN huyện triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo Nghị quyết Đại hội phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhất là việc phát triển đảng đối với chi hội trưởng phụ nữ; bổ sung kinh phí cho Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện; chỉ đạo phát triển Đảng đối với Chi hội trưởng chưa phải là Đảng viên…/.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục