Bằng Cốc triển khai nhiệm vụ, giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2024.

Chiều ngày 14-1, đồng chí Hoàng Thị Xuyến, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2023; triển khai nhiệm vụ, giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2024 tại xã Bằng Cốc.

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền xã Bằng Cốc, các chỉ tiêu  kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Triển khai thực hiện các giải pháp trong xây dựng nông thôn mới có hiệu quả. Lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm có chuyển biến tích cực; công tác giảm nghèo, an sinh xã hội luôn được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng và có sự chuyển biến tích cực; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Hội nông dân, Đại hội Công đoàn cơ sở xã nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Thị Xuyến phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu cấp ủy chính quyền xã Bằng Cốc cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị... Đặc biệt năm 2024, là năm xã Bằng Cốc sẽ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền xã cần lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cụ thể hóa các văn bản thực hiện chương trình trên địa bàn xã đạt 19/19 tiêu chí và hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định.

Thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa, diện tích Cam theo tiêu chuẩn VietGap, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã, giữ vững thương hiệu sản phẩm OCOP rượu gạo men lá xã Bằng Cốc...

Các đại biểu chứng kiến ký giao ước thi đua.

Tại hội nghị UBND xã đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho các thôn trên địa bàn xã./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục