Bế giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt III năm 2024.

Sáng ngày 30-5, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt III năm 2024. Tham gia học tập có 68 học viên là quần chúng ưu tú đến từ 16 chi, đảng bộ cơ sở trong toàn huyện.

Đồng chí Phùng Thị Thu Huyền – Phó Giám đốc Trung tâm bế giảng lớp học.

Trong thời gian 5 ngày học tập, các học viên đã được tiếp thu và thảo luận 5 chuyên đề, gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn  đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, các học viên còn được đi nghiên cứu thực tế theo chương trình học tập: Dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Chi bộ Mỏ Than chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang và thăm quan Bảo Tàng tỉnh Tuyên Quang.

Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt III năm 2024 Dâng hương tại Di tích chi bộ Mỏ Than.

Phát biểu bề giảng lớp học, Đồng chí Phùng Thị Thu Huyền Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã biểu dương và ghi nhận những cố gắng trong học tập của các học viên, đồng thời nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng góp phần bồi dưỡng những kiến thức chính trị bước đầu nhằm giúp cho mỗi học viên có nhận thức về Đảng, xác định phương hướng phấn đấu để trở thành người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Kết quả, 100% học viên được công nhận hoàn thành khóa học; trong đó, 32 học viên đạt loại giỏi, 34 học viên đạt loại khá, 02 học viên đạt loại trung bình.

Đặc biệt, có 7 đồng chí học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện được Trung tâm chính trị khen thưởng./.

TT Chính trị huyện.

Tin cùng chuyên mục