Bế mạc Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX

Tiếp tục Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XIX, sáng 11-12, HĐND tỉnh thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Dự họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Các đồng chí Chủ tọa Kỳ họp điều hành phiên chất vấn. Ảnh: Thanh Phúc

Chất vấn sôi nổi, thẳng thắn, làm rõ vấn đề.

Phiên chất vấn đã thực hiện chất vấn 3 nhóm vấn đề về: Công tác quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; công tác quản lý, sử dụng đất của các Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu đặt câu hỏi chất vấn chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Văn Việt về công tác quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh, các đại biểu nêu vấn đề: Toàn tỉnh có hơn 400 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thì có tới 40% số công trình không hoạt động; 1/4 số công trình hoạt động kém bền vững. Hầu hết các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn thu không đủ chi phí cho công tác quản lý, vận hành, khai thác công trình. Các đại biểu cũng đề nghị làm rõ các giải pháp để đảm bảo mục tiêu 98% dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh vào năm 2025. Đồng thời làm rõ các giải pháp để vận hành hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn.

Các đại biểu cũng đề nghị lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ trách nhiệm trong việc chưa thực hiện đầy đủ chức năng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh...

Đối với công tác quản lý, sử dụng đất của các Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh các đại biểu đã chất vấn lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường về trách nhiệm của ngành trong việc trong việc nhân dân sử dụng đất nông lâm trường sai mục đích; chuyển nhượng không đúng các quy định của pháp luật; làm rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương quản lý trong thời gian tới. Đồng thời, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh làm rõ thêm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong việc thực hiện việc bàn giao đất nông, lâm trường về địa phương quản lý và việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân sau khi nhận bàn giao về địa phương đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, hạn chế thấp nhất các vi phạm về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường và một số sở, ngành liên quan, lãnh đạo UBND tỉnh đã trao đổi, làm rõ các vấn đề đại biểu nêu. Đồng thời đưa ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận phiên chất vấn, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện những giải pháp đã cam kết và kết luận của chủ tọa tại phiên chất vấn. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực được chất vấn; báo cáo kết quả thực hiện tại Kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX.

Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm rõ thêm các kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022. Đồng thời làm rõ các ý kiến thảo luận và ý kiến chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Về mục tiêu nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, ngay sau khi kỳ họp kết thúc, căn cứ và các quyết định của Trung ương và nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023; Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và các chương trình kế hoạch cho các sở, ngành các huyện, thành phố và các đơn vị. Đồng thời, ban hành Kế hoạch thực hiện nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; các văn bản cụ thể hóa triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này. (Toàn văn nghị quyết đăng trên Báo Tuyên Quang Online).

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XIX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp tiếp tục có những đổi mới, dành thời gian thỏa đáng cho thảo luận, đề cao trách nhiệm trong hoạt động giám sát, chất vấn. Không khí làm việc nghiêm túc, nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

HĐND tỉnh đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành cao về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2023 với 20 chỉ tiêu chủ yếu. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh và các cấp, các ngành quán triệt, thực hiện nghiêm túc phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ họp. Đồng thời, tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, các nghị quyết, quyết định, quy định của Trung ương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án... của tỉnh và các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng với đó, rà soát, đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ để hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023, bảo đảm lộ trình thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc.

Đối với 31 nghị  quyết được thông qua tại kỳ họp, đồng chí đề nghị UBND tỉnh, sau khi các nghị quyết được ban hành cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện ngay để đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Cùng với đó HĐND tỉnh tổ chức tốt Chương trình giám sát năm 2023. Đồng chí yêu cầu các vị đại biểu HĐND tỉnh nâng cao năng lực giám sát, sâu sát cơ sở, năng lực nghiên cứu, nắm vững các quy định của pháp luật hiện hành để chất lượng hoạt động của đại biểu, đáp ứng được yêu cầu là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.


Đại biểu Trần Văn Tú, Tổ đại biểu huyện Chiêm Hóa

Thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng

Qua kết quả khảo sát, giám sát việc thực hiện quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với UBND các xã cho thấy: UBND các xã được hưởng chính sách còn lúng túng trong việc quản lý và sử dụng kinh phí được cấp.
Mặt khác công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh đối với đối tượng chủ rừng là UBND xã không thường xuyên. Cùng với đó, ngành chức năng không hướng dẫn các trình tự quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định.
Từ đó, dẫn đến việc thực hiện chính sách, cũng như quản lý, sử dụng nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng của UBND cấp xã có lúc, có nơi chưa đảm bảo theo quy định, gây thất thoát kinh phí, không đạt được mục tiêu của chính sách. Vì vậy cần có những giải pháp căn cơ hơn nữa để thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng.


Đại biểu Nguyễn Thị Thu Chang, Tổ đại biểu Na Hang – Lâm Bình

Cần quản lý, khai thác hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung

Trên địa bàn tỉnh có 402 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tại 6 huyện, do các đơn vị quản lý, sử dụng và khai thác. Trong đó, UBND các xã 296 công trình; Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 91 công trình; Công ty Cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang 15 công trình.

Qua kết quả khảo sát, giám sát việc thực hiện quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn cho thấy còn nhiều bất cập, hạn chế. Hiện chỉ có 136 công trình hoạt động bình thường; 266 công trình hoạt động kém hiệu quả hoặc không hoạt động.

Ngoài ra, việc phân cấp quản lý công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn  từ xã đến thôn kém hiệu quả, không có quy chế ban quản lý; không có quy chế làm việc, nhiều công trình không được duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời. Do đó, cần có các giải pháp để quản lý, khai thác hiệu quả các công trình này, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.


Đại biểu Trần Giang Nam, Tổ đại biểu HĐND huyện Sơn Dương

Cần làm rõ giải pháp giải quyết việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sai mục đích

Qua giám sát tại cơ sở và phản ánh của cử tri, nhân dân trên địa bàn cho thấy: Hiện nay trên địa bàn tỉnh một số hộ gia đình ký kết hợp đồng giao khoán đất trồng cây hàng năm với các Công ty chè sử dụng chưa đúng mục đích, như: đất trồng cây hàng năm chuyển sang sử dụng vào đất nuôi trồng thuỷ sản; đất trồng cây lâu năm sử dụng làm lán trại, nhà ở..., tự ý chuyển nhượng hợp đồng giao khoán chưa được phép của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền...

Từ đó dẫn đến một số vụ việc Công ty chè đã khởi kiện đến Tòa án để yêu cầu giải quyết việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sai mục đích, cho mượn đất, cho thuê tài sản trên đất, liên doanh liên kết không đúng quy định...vv. Từ những tồn tại, hạn chế nêu trên, đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết trách nhiệm của ngành và giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế nêu trên trong thời gian tới như thế nào.


Đại biểu Mai Quang Thắng, Tổ đại biểu HĐND huyện Hàm Yên

Cần đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương quản lý

Từ năm 2012, 2013 đến nay các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương quản lý là 26.840,4 ha. UBND tỉnh đã bàn giao cho các địa phương quản lý 23.087 ha, trong đó có 6.392 ha không cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không giao cho các hộ gia đình, cá nhân do là rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất sử dụng vào mục đích công cộng, đất sông, suối, mặt nước chuyên dùng... Trong số này mới có 21% diện tích này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn 13.194 ha/16.694 ha đất bàn giao cho địa phương quản lý chưa được cấp chiếm tỷ lệ 79%,

Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nêu rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương quản lý trong thời gian tới. UBND tỉnh báo cáo làm rõ thêm công tác chỉ đạo, điều hành trong việc thực hiện việc bàn giao đất nông, lâm trường về địa phương quản lý và việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân sau khi nhận bàn giao về địa phương đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, hạn chế thấp nhất các vi phạm về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục