Chi bộ thôn 1 Làng Bát, xã Tân Thành sinh hoạt chuyên đề năm 2019

Vừa qua chi bộ thôn 1 Làng Bát, thuộc Đảng bộ xã Tân Thành đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đây là hội nghị học tập chuyên đề được Đảng bộ xã Tân Thành tổ chức điểm để nhân ra diện rộng trên địa bàn toàn xã. Đồng chí Nguyễn Văn Ước, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tới dự sinh hoạt cùng chi bộ.

Làm theo Bác, chi bộ thôn 1 Làng Bát đã tổ chức cho đảng viên tham gia học tập chuyên đề, đồng thời mỗi đảng viên, mỗi tổ chức đoàn thể trong thôn tự xây dựng kế hoạch học tập và đăng ký một việc làm cụ thể để thực hiện trong năm.

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2019 tại chi bộ thôn 1 Làng Bát nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay./.

PV

Tin cùng chuyên mục