Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khảo sát sắp xếp, sáp nhập thôn tại Hàm Yên

Ngày 12-3, Đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc, khảo sát việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn tại xã Hùng Đức (Hàm Yên).

Tại buổi làm việc với UBND xã Hùng Đức, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nghe lãnh đạo UBND xã báo cáo quá trình triển khai, tổ chức thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thôn, những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai. Lãnh đạo UBND huyện Hàm Yên báo cáo tình hình triển khai việc sắp xếp, sáp nhập thôn trên địa bàn huyện; đề xuất những kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn sau sáp nhập.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo UBND xã làm rõ quy trình, cách thức tổ chức lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp, sáp nhập thôn; số người hoạt động không chuyên trách, hiệu quả của hoạt động tự quản ở thôn; dự kiến các chức danh chủ chốt ở thôn và chế độ đối với các chức danh này; chế độ chính sách đối với số người hoạt động không chuyên trách ở thôn dự kiến dôi dư sau sáp nhập; số lượng bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, trưởng thôn chưa phải đảng viên.


Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nắm tình hình thực tế tại thôn Đồng Băm,
xã Hùng Đức (Hàm Yên).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, mục tiêu của sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Đây là chủ trương cần thực hiện quyết liệt nhưng phải xem xét các điều kiện phù hợp, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện, xã tiếp tục lãnh đạo với quyết tâm chính trị cao, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy. Trong quá trình thực hiện cần đánh giá kỹ, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Sau khi sáp nhập các thôn phải bảo đảm lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo huyện tập trung kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để phát sinh những vấn đề phức tạp sau sáp nhập. Đồng thời, chú trọng xây dựng và nhân rộng, phát huy vai trò của mô hình tự quản ở thôn, tổ dân phố. 

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục